Savremeni triatlon – Sportska i rekreativna disciplina – ITU takmičarska pravila

pravila i TO seminar 2017 DIF
U subotu 20.05.2017. sa početkom u 11:00 sati
Triatlon Savez Beograda u saradnji sa Fakultetom za Sport i Fizičko Vaspitanje organizuje Otvoreno predavanje: Savremeni triatlon – Sportska i rekreativna disciplina – ITU takmičarska pravila.
Predavanje je namenjeno svima koji se bave ili žele da se bave triatlonom i/ili prate triatlonska takmičenja.
Predavanje se organizuje pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda

U subotu 20.05.2017. u nastavku, sa početkom u 12:00 sati
Triatlon Savez Beograda u saradnji sa Fakultetom za Sport i Fizičko Vaspitanje i Srpskom Triatlon Unijom, organizuje Seminar za tehnička lica trke (TO) nacionalni nivo.
Za učešće na seminaru obavezno je prijavljivanje na mejl: triAzavas@gmail.com
Kotizacija po učesniku je 1500 dinara uplatom na žr.Triatlon Saveza Beograda: Alpha Banka, broj racuna: 180-1021210012396-13 primalac: TSB, Ariljska 2, Beograd, svrha: kotizacija za seminar.
.