10. BGD DUATLON

Prvenstvo Beograda – Prvenstvo Srbije – 25.04.2021.

1. Mesto održavanja
Ada Ciganlija, Dostavni put (parking restorana Shark), Beograd, Srbija

2. Datum i vreme održavanja takmičenja
Nedelja, 25.04.2021.
12:00 – Duatlon M: 5km trčanja, 20km bicikla i 2,5km trčanja.
13:30 – Duatlon W: 5km trčanja, 20km bicikla i 2,5km trčanja;
15:30 – Super brzi duatlon: 2,5km trčanja, 10km bicikla i 1.2km trčanja;
16:20 – Kids duatlon: 1000m trčanja, 5km bicikla i 500m trčanja;
17:10 – Mini duatlon: 500m trčanja, 2km bicikla i 0,25km trčanja;

3. Organizator
SK Sporticus, Triatlon Savez Beograda, 3A4U.

4. Pokrovitelji
Skupština grada Beograda – Sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda
Ministarstvo Sporta – Srpska Triatlon Unija

5. Registracija / REGISTRATION:
PRIJAVA / REGISTRATION

Prijave se primaju zaključno sa 20.04.2021. do 8:00 sati ili dok se ne prijavi 150 takmičara/ki. Naknadne prijave moguće su samo ako ima mesta.
Prijava je potpuna tek od datuma uplate startnine.

6. Startnina / ENTRY FEES
Cena za kategorije: Pioniri – 800 din, kadeti, juniori – 1200 din,
Za navedene kategorije, članovi Beogradskog saveza imaju 50% popusta na startninu.
Cena za kategorije: Apsolutna, AG, rekreativac – 2000 din
Cene svih startnina posle 20.04. povisuju se za 50% Uplatu možete izvršiti na račun:
Aik Banka, boj računa: 105-2151073-26 primalac: TSB, Ariljska 2, Beograd, svrha: startnina

7. Kategorije takmičara / COMPETITION CATEGORIES
Mlađi pioniri – rođeni 2012. god. i mlađi, devojčice i dečaci;
Stariji pioniri – rođeni 2010. i 2011. god, devojčice i dečaci;
Mlađi kadeti – rođeni 2008. god. i 2009. god, devojčice i dečaci;
Satriji kadeti – rođeni 2006. god. i 2007. god, devojčice i dečaci;
Mlađi juniori – rođeni 2004. god. i 2005. god, žene i muškarci;
Stariji juniori – rođeni 2002. god. i 2003. god, žene i muškarci;
U23 – rođeni od 1998. god. do 2001. god, žene i muškarci;
Apsolutna, (rođeni 2005. god. i stariji), žene i muškarci;
AG1 24-30, žene i muškarci.
AG2 31-40, žene i muškarci;
AG3 41-50, žene i muškarci;
AG4 51+, žene i muškarci.

8. Osiguranje, odgovornost i zdravlje / INSURANCE, LIABILITY AND HEALTH
Svaki takmičar učestvuje na takmičenju na svoj vlastitu odgovornost. Za maloletna lica je potrebna roditeljska/starteljska saglasnost u slučaju da nisu registrovani članovi Triatlon kluba. Lekarska pomoć će biti dostupna uz stazu i u ciljnoj ravnini.
Organizator ne snosi odgovornost za oštećenje ili gubitak sportske opreme i ličnih stvari učesnika.
Svi takmičari moraju da imaju STU licencu ili važeću licencu Nacionalne federacije da bi važilo osnovno osiguranje čiji je nosilac STU.
Takmičari bez licence, moraju da imaju dnevnu STU licencu za koju su potrebni: važeći lekarski pregled, potpisan formular, uplata 600 din. Zahtev za dnevnu licencu na: triazavas@gmail.com

8.1. Epidemiološke mere
Svi učesnici su obavezni da poštuju propisane mere Kriznog štaba Vlade Republike Srbije, kao i propisane mere zaštite za organizaciju triatlonskih takmičenja koje će se sprovoditi na takmičenju.
Po uredbi Ministartstva sporta Republike Srbije svaki takmičar je dužan da prilikom registracije dostavi potpisanu izjavu da nije bio u svesnom kontaktu sa zaraženim licem od COVID19 u periodu od 10 dana pre takmičenja (Mere zaštite i obrazac izjave za potpisivanje biće poslati nakon prijavljivanja na vaš mejl ili ih možete naći na sajtu STU).

9. Trasa trke / COURSE LINE
Početno trčanje iz startno ciljne zone. Trčanje po ravnoj asvaltnoj podlozi, u suprotnom smeru kazaljke na satu, do dalje tačke okreta trčanja i nazad. Bliža tačka okreta trčanja je pre startno–ciljne zone, broj krugova zavisi od kategorije.
Zona izmene je pored startno ciljne zone.
Biciklistički segment je na ravnom asfaltnom putu sa mrtvim okretima. Širina puta oko 6,5 m za oba smera, dozvoljen draft unutar iste kategorije. Smer kretanja kontra kazaljke na satu. Broj krugova je u zavisnosti od kategorije.
Drugo trčanje obavlja se na istoj stazi kao prvo, okreti su na istom mestu, smer kretanja je u smeru kretanja kazaljke na satu.

– Mini duatlon – PIONIRI: 500m trčanja (2 kruga), 2km bicikla (1 krug) i 250m trčanja (1 krug);
– Kids duatlon – ML.KADETI: 1000m trčanja (2 kruga), 5km bicikla (2 kruga) i 500m trčanja (1 krug);
– Super brzi duatlon – KADETI: 2,4km trčanja (4 kruga), 10km bicikla (3 kruga) i 1.2km trčanja (2 kruga);
– Duatlon – JUNIORI, AG: 5km trčanja (6 krugova), 20km bicikla (6 krugova) i 2,5km trčanja (3 kruga).

Okrepne stanice: jedna u cilju.
Startni paket: Majica trke, brojevi za telo, kacigu, bicikl, poklon organizatora…
Elektronsko merenje vremena i izrada rezultata: STU
Sudjenje na takmičenju: Sudijsko triatlonsko udruženje Srbije

10. Nagrade / AWARDS
Troje najbolje rangiranih u svakoj kategoriji dobijaju medalje (1, 2, 3).

11. Dodeljivanje nagrada / AWARD CEREMONY
Ceremonija dodele nagrada održaće se za svaku naznačenu kategoriju prema kriterijumu usvojenom od strane STU. Vreme dodele nagrada biće naknadno definisano.

12. Osnovna pravila i uslovi / GENERAL RULES AND CONDITIONS
Takmičenje se odrzava i podleže pravilima organizacije takmičenja propisanim od strane WT/ET/STU.
Žalbe se prihvataju samo u pisanom obliku uz kotizaciju od 6000 din. U slucaju da je žalba osnovana, kotizacija se vraća. Komisija za žalbe: Glavni sudija trke, Direktor trke, STU predstavnik.

Satnica trke:
9:30 otvaranje RACE centra