3x TRI BGD half distance 2016

prijava 3xTRIBgd hd 2016

1. Mesto odrzavanja / Venue
Jezero Ade Ciganlje -Taložnik, Obrenovački drum, Beograd, Srbija

2. Datum i vreme odrzavanja takmicenja / DATE AND TIME OF THE EVENT
Nedelja, 29.05.2016. Sunday

8:00 sati, start TRI Bgd half distance Otvoreno Državno prvenstvo
distance: 1.9km plivanja, 90km bicikla i 21km trčanja
pravo učešća imaju svi rođeni 1998. g. i stariji, žene i muskarci;

3. Organizator / ORGANIZER
Triatlon Savez Beograda, TK Mihajlo Pupin, TK Mul3sport, 3A4U.

4. Pokrovitelji
Ministarstvo Sporta – Srpska Triatlon Unija

5. Registracija / REGISTRATION
Prijava za trku 3x TRIBgd half distance 2016
Prijave se primaju zaključno sa 20.05.2016. ili dok se ne prijavi 150 takmičara/ki.
Prijava je potpuna tek od datuma uplate startnine.

6. Startnina / ENTRY FEES 2014
Pojedinačno: 55 eura u dinarskoj protivvrednosti,
Štafeta (po timu): 65 eura u dinarskoj protivvrednosti
I ove godine, ako imate STU takmičarsku licencu, iskoristite popust koji STU omogućava.
Za sve STU licencirane takmičare startnina je 2500 dinara, a stafetni tim: 3600 din.
Uplatu možete izvršiti na račun: Alpha Banka
broj računa: 180-1021210012396-13
primalac: TSB, Ariljska 2, Beograd
svrha: startnina za…

7. Kategorije takmicara / COMPETITION CATEGORIES
1. Apsolutni pobednici, žene i muškarci
2. V1 18-24 god. žene i muškarci;
3. V2 25-29 god. žene i muškarci;
4. V3 30-34 god. žene i muškarci;
5. V4 35-39 god. žene i muškarci;
6. V5 40-44 god. žene i muškarci;
7. V6 45-49 god. žene i muškarci;
8. V7 50-54 god. žene i muškarci;
9. V8 55-59 god. žene i muškarci;
11. V9 60 +, žene i muškarci;
12. Muška štafeta;
13. Ženska štafeta;
14. Mešovita štafeta.
Veteranske kategorije ce biti proglašavane ako ima minimum 3 takmičara u kategoriji.

8. Osiguranje, odgovornost i zdravlje / INSURANCE, LIABILITY AND HEALTH
Svaki takmičar učestvuje na takmičenju na svoju vlastitu odgovornost. Za maloletna lica je potrebna roditeljska/starteljska saglasnost u slučaju da nisu registrovani članovi triatlon kluba. Lekarska pomoć će biti dostupna uz stazu i u ciljnoj ravnini.
9. Trasa trke / COURSE LINE
TRI Bgd half distance Otvoreno Državno prvenstvo 1.9/90/21km
Plivanje: start sa obale, utrčavanje, plivanje u jezerskoj vodi 2 kruga, bez izlaska iz vode. Poslednji krug plivanja izlazak na obalu, levo ka zoni izmene 70 m do Zone Izmene;
Bicikl: ravan asvaltiran put, 8 krugova, zaustavljen saobraćaj;
Trčanje: ravna asvaltirana staza, 4 kruga, zaustavljen saobraćaj.

10. Nagrade / AWARDS
Svako ko zavrsi trku dobija učesničku medalju i finišersku majicu. Troje najbolje rangiranih u svakoj kategoriji dobijaju medalje. Pobednici dobijaju pehar.

11. Dodeljivanje nagrada / AWARD CEREMONY
Ceremonija dodele nagrada održaće se za svaku naznačenu kategoriju. Vreme dodele nagrada biće naknadno definisano.

12. Osnovna pravila i uslovi / GENERAL RULES AND CONDITIONS
Takmičenje se održava i podleže pravilima organizacije takmičenja propisanim od strane ITU/ETU/STU.
Žalbe se prihvataju samo u pisanom obliku uz kotizaciju od 50 E. U slučaju da je žalba osnovana, kotizacija se vraća. Komisija za žalbe: Glavni sudija trke, Direktor trke, STU predstavnik.