Category Archives: sport

21. Beogradski triatlon – Mini, Super Kid, Super Sprint TRIATLON

21. Beogradski triatlon – staza, opis, broj krugova

Mini TRIATLON
50-2000-500m (1-1-1 krug)

Plivanje:
Start trke počinje plivanjem sa plaže ispred zone izmene, pliva se oko prve bove i nazad, plivanje je u smeru kazaljke na satu, 1 krug – 50m.
Bicikl:
Izlazi se pravo u Zonu Izmene, menja oprema, uzima bicikl, izlazi se desno ka mount liniji, posle nje počinje da se vozi vicikl. Dostavnim putem, smer ka gradu, uz desnu stranu puta (smer kretanje suprotno od kazaljke na satu), okret i nazad, 1 krug – 2 km. Kraj bicikla je ispred dismount linije, posle cega se gura bicikl u Z.I. skretanjem levo.
Trčanje:
Promena opreme, izlaz za trčanje (na suprotnoj strani od bicikl ulaza), preko travnate podloge, izlazi se levo na asvaltni put, jedan krug (smer kazaljke na satu) – 500m.
Trku završavate prolaskom kroz cilj.

21 Bgd MINI triatlon 015
Napomene:
– Svoju sportsku opremu ostavite u svoju korpu, čuvajte je uredno, za razbacane stvari dobija se kazna;
– Uvek prvo stavite kacigu i zakopčajte pre nego uzmete bicikl;
– Biciklistički segment počinjete po prelasku Mount linije, tek tu smete da ga zajašete i počnete da vozite, i tu se i završava;
– Ne smete uzimati okrepu van okrepnih stanica;
– Broj za telo vratite po prolasku kroz cilj.

Super Kid TRIATLON
200-5000-800m (1-2-2 krug)

Plivanje:
Start trke počinje plivanjem sa plaže Taložnik, pliva se pravo izmedju dve narandžaste bove ka cilju, jedan smer, pracvac – 200m.
Bicikl:
Iz Z.I. desno, Dostavnim putem, smer ka gradu, uz desnu stranu puta (smer kretanje suprotno od kazaljke na satu), okret i nazad, 2 kruga – 5 km.
Trčanje:
izlaz za trčanje (na suprotnoj strani od bicikl ulaza), preko travnate podloge, izlazi se levo na asvaltni put, 2 kruga (smer kazaljke na satu) – 800m.
Trku završavate prolaskom kroz cilj.

21 Bgd Super Kid triatlon 015
Napomene:
Broj za telo vratite po prolasku kroz cilj.

Super Sprint TRIATLON
0,4-10-2,5km (1-3-5 krugova)

Plivanje:
Start trke počinje plivanjem sa plaže Taložnik, pliva se uz plivačku stazu do druge narandžaste bove, skreće se levo, kod treće narandžaste bove opet levo ka okrugloj bovi posle koje se skreće desno ka obali, jedan smer, staza – 400m.
Bicikl:
Iz Z.I. desno, Dostavnim putem, smer ka gradu, uz desnu stranu puta (smer kretanje suprotno od kazaljke na satu), okret i nazad, 3 kruga – 10 km.
Trčanje:
izlaz za trčanje (na suprotnoj strani od bicikl ulaza), preko travnate podloge, izlazi se levo na asvaltni put, 5 krugova (smer kazaljke na satu) – 2500m.
Trku završavate prolaskom kroz cilj.

21 Bgd Super SPRINT triatlon 015
Napomene:
Broj za telo vratite po prolasku kroz cilj.