22.Beogradski TRIATLON 2016.

22 BGD sprint triatlon 2016 fb naslovna

1. Mesto odrzavanja / Venue
Jezero Ade Ciganlje – plaza: Taložnik, biciklisticka staza, Beograd, Srbija

2. Datum i vreme odrzavanja takmicenja / DATE AND TIME OF THE EVENT
Nedelja, 25.09.2016. Sunday
13:00 – Mini triatlon (1+1+1): 50m plivanja, 2km bicikla i 0,5km trčanja;
13:15 – Kids triatlon (2+2+2): 0.2km plivanja, 5km bicikla i 1km trčanja;
13:15 – Super sprint (4+3+5): 0.4km plivanja, 10km bicikla i 2.5km trčanja;
14:30 – SPRINT triatlon(2+6+7): 0.75km plivanja, 20km bicikla i 5km trčanja.

3. Organizator / ORGANIZER
Triatlon Savez Beograda, TK Mihajlo Pupin, 3A4U.

4. Pokrovitelji
Ministarstvo Sporta – Srpska Triatlon Unija
Skupstina grada Beograda – Sekretarijat za Sport grada Beograda

5. Registracija / REGISTRATION:
Prijava za trku 22.Beogradski triatlon 2016
Prijave se primaju zakljucno sa 21.09.2016. do 20:00 sati ili dok se ne prijavi 150 takmičara/ki.
Prijava je potpuna tek od datuma uplate startnine.

6. Startnina / ENTRY FEES 2014
Cena za kategorije: mlade nade – 300 din, nade – 500 din, junior/ke – 1000 din,
Za navedene kategorije, članovi Beogradsih klubova imaju 50 % popusta.
Cena za kategorije: elit, AG, rekreativac – 1500 din Uplatu mozete izvrsiti na racun:
Alpha Banka
boj racuna: 180-1021210012396-13
primalac: TSB, Ariljska 2, Beograd
svrha: startnina

7. Kategorije takmičara / COMPETITION CATEGORIES

1. Početnici – rođeni 2005. g. i mlađi, dečaci i devojčice;
2. Mlade nade – rođeni 2003.g. i 2004.g., devojčice i dečaci;
3. Nade – rođeni 2001.g. i 2002.g., devojčice i dečaci;
4. Rekreativac 16+ (super sprint)
5. Juniori – rođeni 1998. do 2000.g., žene i muškarci;
6. Elit, (rođeni 2000. g. i stariji), žene i muškarci;
7. AG1 18-30, žene i muškarci.
8. AG2 31-40, žene i muškarci;
9. AG3 41-50, žene i muškarci;
10. AG4 51+, žene i muškarci.

8. Osiguranje, odgovornost i zdravlje / INSURANCE, LIABILITY AND HEALTH
Svaki takmičar učestvuje na takmičenju na svoj vlastitu odgovornost. Za maloletna lica je potrebna roditeljska/starteljska saglasnost u slučaju da nisu registrovani članovi triatlon kluba. Lekarska pomoć će biti dostupna uz stazu i u ciljnoj ravnini.

9. Trasa trke / COURSE LINE
Pliva se u jezerskoj vodi, očekivana temperatura 18-22 stepeni. Zona izmene je 50 m od obale. Biciklistički segment je na ravnom asfaltnom putu sa mrtvim okretima. Širina puta oko 6,5 m za oba smera, dozvoljen draft. Broj krugova je u zavisnosti od kategorije. Trkački segment je na ravnom asfaltnom putu. Broj krugova je u zavisnosti od kategorije.
– Mini triatlon POČETNICI: 50m plivanja (1 krug), 2km bicikla (1 krug) i 0,5m trčanja (1 krug);
– Kids triatlon: 0.2km plivanja(2 kruga), 5km bicikla(2 kruga) i 1km trčanja(2 kruga);
– Super sprint: 0.4km plivanja(4 kruga), 10km bicikla (3 kruga) i 2.5km trčanja (5 krugova);
– SPRINT triatlon: 0.75km plivanja(2 kruga), 20km bicikla (6 krugova) i 5km trčanja (7 krugova).
22 Bgd SPRINT triatlon 016 mapa

10. Nagrade / AWARDS
Troje najbolje rangiranih u svakoj kategoriji dobijaju medalje. Pobednici u Juniorskom startu dobijaju pehar. Moguće robne nagrade.

11. Dodeljivanje nagrada / AWARD CEREMONY
Ceremonija dodele nagrada održaće se za svaku naznačenu kategoriju. Vreme dodele nagrada biće naknadno definisano.

12. Osnovna pravila i uslovi / GENERAL RULES AND CONDITIONS
Takmičenje se odrzava i podleže pravilima organizacije takmičenja propisanim od strane ITU/ETU/STU.
Žalbe se prihvataju samo u pisanom obliku uz kotizaciju od 50 E. U slucaju da je žalba osnovana, kotizacija se vraća. Komisija za žalbe: Glavni sudija trke, Direktor trke, STU predstavnik.

Pratite nas na / follow us on : www.triazavas.rs
www.facebook.com/pages/Beogradski-Triatlon
www.triatlon.org.rs/